Čakalne dobe za zavarovance ZZZS

  • Konzervativa: poteka tekoče
  • Zahtevna protetična dela: 3 leta in pol
  • Manjša protetična dela: do 3 mesece

Za paciente z bolečinami čakalne dobe ni.

Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige je Stanislav Staš Naglič, dr. dent. med.

Število opredeljenih pacientov: 2408

Samoplačniške storitve so brez čakalne dobe.